Sisältöön Sivukartta Palaute Tulosta

Varsinais-Suomen Sydänpiiri

 
Info
Sulje

Hakuohje

Sisällöstä voi hakea tietoa vapaalla sanahaulla (Hae sisällöstä) tai asiasanahaulla (Hae asiasanoilla).

Vapaa sanahaku käy läpi tekstisisällöt, otsikot ja kuvatekstit.

Asiasanahaku hakee sisällön metatiedoista vastaavuutta sisällön Tero- ja Mesh-metatietoihin.

Haku käyttää oletusarvona hakusanojen välissä TAI-operaattoria.

Haku ei tee eroa suurten tai pienten kirjainten välillä.

Hakusanan voi katkaista asteriskilla eli tähtimerkillä (*) sanan lopusta, mikä on hyödyllistä eri taivutusmuotojen etsimisessä.
 
 

Sepelvaltimotauti

Sepelvaltimotauti


Sepelvaltimotaudissa sydänlihakseen verta tuovat sepelvaltimot ovat ahtautuneet, useimmiten ateroskleroosin eli valtimoiden kovettumisen seurauksena. Sepelvaltimoissa on kolme päähaaraa, joihin viitaten voidaan puhua joko yhden, kahden tai kolmen suonen taudista. Taudin tavallisimmat ilmenemismuodot ovat rasitusrintakipu eli angina pectoris, sydäninfarkti, rytmihäiriöt ja sydämen vajaatoiminta. Sepelvaltimotaudille altistavia tekijöitä ovat kohonnut verenpaine, suurentunut veren kolesterolipitoisuus, tupakointi, vähäinen liikunta, liikapaino ja diabetes.

Kaavakuva sydämestä

  A)      sydän edestä

Sepelvaltimot ja -laskimot näkyvät sydänlihaksen pinnalla kulkemassa rinnakkain: Valtimo vie happipitoista verta sydänlihakseen ja laskimo tuo hiilidioksidi- ja kuona-ainepitoista verta sydänlihaksesta. Sepelvaltimoista näkyvät oikea sepelvaltimo (a) sekä vasen sepelvaltimo (b), joka jakautuu kahteen haaraan.  

  B)      sydämen halkileikkaus

K uvassa näkyvät oikea eteinen (a), oikea kammio (b), vasen eteinen (c) ja vasen kammio (d) sekä niitä erottavat läpät.

  
Elämäntavat altistavat sepelvaltimotaudille. Runsaasti tyydyttyneitä rasvoja, kolesterolia ja energiaa sisältävä ruokavalio, tupakointi, runsas alkoholin käyttö, vähäinen liikunta ja stressaava elämäntapa ovat tällaisia tekijöitä, joihin vaikuttamalla voi kohdallaan riskiä alentaa huomattavasti.Elämäntavat vaikuttavat elimistön biokemiallisiin ja fysiologisiin tekijöihin ja arvoihin. Sepelvaltimotaudille altistavia tekijöitä, joihin voidaan vaikuttaa elämäntapoihin vaikuttamalla, ovat suuri seerumin kokonaiskolesterolipitoisuus ja LDL-kolesterolipitoisuus, kohonnut verenpaine, pieni seerumin HDL-kolesterolipitoisuus, suuri seerumin triglyseridipitoisuus, suuri veren glukoosipitoisuus ja sen myötä diabetes, lihavuus ja trombogeeniset eli veren hyytymätekijät.
Vaaratekijöitä ovat lisäksi erilaiset henkilötekijät, jotka vaihtelevat yksilöiden välillä. Nämä tekijät määräytyvät yksilöstä riippumattomista syistä, mutta ne tiedostaessaan voi kohdallaan huomioida sepelvaltimotautiin sairastumisen suurentuneen riskin ja vaikuttaa elämäntapoihinsa. Näitä tekijöitä ovat ikä, sukupuoli, varhain ilmaantunut sepelvaltimotauti tai muu valtimosairaus (miehillä alle 55-vuotiaana, naisilla alle 65-vuotiaana) sekä lähisukulaisella todettu sepelvaltimotauti tai muu valtimosairaus.

 

Mukailtu osoitteesta www.sydanliitto.fi/kaikki_sydamesta/sydansairaudet/fi_FI/sepelvaltimotauti/

 

Tavoiteltavat veren RASVA-ARVOT

kokonaiskolesteroli alle 4,5 mmol/l

HDL yli 1,0 mmol/l

LDL alle 2,5 mmol/l

triglyseridit alle 2,0 mmol/l

(Käypä hoito -suositus, Duodecim 2004;120(14):1794-1816)

LDL-kolesterolin laskukaava: LDL-kolesteroli=kokonaiskolesteroli - HDL - 0.45 x triglyseridi


Tavoiteltavat VERENPAINE-ARVOT

optimaalinen alle 120/80 mmHg

normaali alle 130/85 mmHg

lääkehoidon aikana alle 140/85 mmHg

diabeetikoilla alle 140/80 mmHg

munuaissairaus tai valkuaista

virtsassa alle 130/80 mmHg

(Käypä hoito -suositus, Duodecim 2002;118 (1):110-126)

 

VYÖTÄRÖN YMPÄRYS

Vyötärön ympäryksen mittaaminen on tehokas rasvakudoksen sijainnin selvittäjä. Vatsaonteloon kertyvällä rasvalla eli keskivartalolihavuudella on todettu selvä yhteys lisääntyneeseen sydän- ja verisuonitautien vaaraan. Vyötärön ympärys mitataan mittanauhalla n. 2 cm navan yläpuolelta mitattavan seistessä.

Vyötärön ympärysmitta, cm tavoite lievä terveyshaitta huomattava terveyshaitta

miehet < 94 94-101 > 102

naiset < 80 80-87 > 88

Vyötärön mitan ollessa miehillä > 94 cm ja naisilla > 80 cm, on kyseessä keskivartalolihavuus

Lihavuuden Käypä hoito - suosituksen mukaan miehillä vyötärönmitan ylittäessä 100 cm ja naisilla 90 cm, on sairauksien vaara huomattavasti suurentunut - tätä voidaan pitää myös potilasohjauksessa arvona, johon potilaan tulisi pyrkiä.

Vyötärön ympärys

 

FINRISKILASKURI

1
2
3
4
5
6

Jaa sivu: Bookmark and Share